Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Varför höjs avfallstaxan i Österåker?

Hej
Jag undrar vad som är orsaken till att ni höjer avfallstaxan i Österåker och varför kom ni ut så sent med utskicket?

Kommentarer

 • Hej! 

  Österåker växer och vi behöver ta höjd för ökade kostnader som det innebär. Avfallstaxan är komplex och det är inte bara hämtningar som kostar utan det är många parametrar att ta hänsyn till.

  Grundavgiften finansierar kostnader för:

  Information om avfallshantering till abonnenter
  • Kundservice och fakturering
  • Brännbackens återvinningscentral
  • Insamling och hantering av farligt avfall
  • Återvinningsfärjan i skärgården (grovavfall, elektronik och farligt avfall)
  • Planering för den framtida avfallshanteringen och genomförande av renhållningsordning dvs. kommunens avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. 
  • Administration, räntekostnader, avskrivningar, drifttillsyn och upphandling

  Den rörliga avgiften finansierar kostnader för insamling, omlastning, transport och behandling av avfallet.  

  Grundavgiften är inte höjd sedan 2012 och kostnader som
  påverkar både den och den rörliga avgiften (Taxa från 2015) har ökat med åren.

  Det är ett stort logistikarbete som ska göras för att få allt att fungera. När det gäller utskicket så var vi dessvärre sena. Grundorsaken till förseningen var att det tog längre tid att få ut statistikunderlag från våra system än vi hade förväntat oss. Statistik vi behövde för att vi skulle kunna föreslå så rätt abonnemangsform som möjligt till varje kund. 

  Vi har skickat ut brev till 14500 fastighetsägare och det är bara cirka 5 procent utav dessa som har velat byta abonnemangsform. 

  Bifogar även en länk med ett förtydligande av taxan https://roslagsvatten.se/osteraker/fortydligande-gallande-avfallstaxan-osteraker-kommun/2847

   


  Mvh Kundservice Roslagsvatten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.