Till senaste kommentaren

Varför höjs avfallstaxan i Österåker ?

Hej
Jag undrar vad som är orsaken till att ni höjer avfallstaxan i Österåker och varför kom ni ut så sent med utskicket?

Adam

Kommentarer

 • Hej Adam! 

  Österåker växer och vi behöver ta höjd för ökade kostnader som det innebär. Avfallstaxan är komplex och det är inte bara hämtningar som kostar utan det är många parametrar att ta hänsyn till.

  Grundavgiften finansierar kostnader för:

  Information om avfallshantering till abonnenter
  • Kundservice och fakturering
  • Brännbackens återvinningscentral
  • Insamling och hantering av farligt avfall
  • Återvinningsfärjan i skärgården (grovavfall, elektronik och farligt avfall)
  • Planering för den framtida avfallshanteringen och genomförande av renhållningsordning dvs. kommunens avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. 
  • Administration, räntekostnader, avskrivningar, drifttillsyn och upphandling

  Den rörliga avgiften finansierar kostnader för insamling, omlastning, transport och behandling av avfallet.  

  Grundavgiften är inte höjd sedan 2012 och kostnader som
  påverkar både den och den rörliga avgiften (Taxa från 2015) har ökat med åren.

  Malin
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.