Till senaste kommentaren

Var hittar jag prislistan för slamtömning på Ekerö?

Surfar runt på er hemsida men hittar ingen prislista för de olika tömningsalternativen.
Ulf

Kommentarer

 • Hej Ulf,

  Roslagsvatten hanterar flera olika kommuner och det är olika ansvar utlagda på oss. För Ekerö kommun så ansvarar vi för fakturering och kundservice när det gäller avfall och enskilda avlopp.

  Information och taxor sköts av Ekerö kommun. Uppdraget att hämta är utlagt på olika entreprenörer och enskilda avlopp/slam sköts av Relita men beställs hos Roslagsvatten. Prislistan återfinns på Ekerös hemsida.

  Här kommer en länk och du hittar slam på sid 14
  Sopor & slam taxa & avgifter

  Med vänlig hälsning
  Alva
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.