Slamhanteringen

Jag undrar vad som händer med slammet som hämtas vid Margretelunds reningsverk?
Maria

Kommentarer

 • Hej Maria.

  Margretelunds reningsverk är Revaq-certifierat sedan 2021 och det producerade slammet sprids på åkermark.

  Slamspridning på åkermark är en lösning för cirkulär återföring av den ändliga resursen fosfor, men även andra viktiga näringsämnen.
  Genom Revaq-certifiering säkerställs också ett aktivt uppströmsarbete för att förbättra kvaliteten på det avloppsvatten som kommer till reningsverken och därmed på växtnäringen från slammet. Allt slam som används på åkermark uppfyller både svensk lagstiftning och de regler som ställs i Revaq-certifieringen.

  Tack för att du kontaktade oss och ha en fin dag!

  Jesper
 • Tack för svaret Jesper. Låter som en bra hantering av slammet. Jag antar att reglerna för Revaq-certifieringen förbättras årligen och därmed minimeringen av skadliga ämnen i slammet fortsätter allteftersom. Att skicka slammet för biogasproduktion är inte aktuellt?
  Hälsningar Maria
  Maria
 • Hej Maria, tack för din fråga.

  Det stämmer att Revaq-reglerna uppdateras årligen och som ett led i certifieringen utförs också revisioner varje år som säkerställer att Roslagsvatten följer regelverket.

  Utvinning av biogas genom rötning av slam är ett steg som normalt sker före att slammet avvattnas. Det slam som lämnar reningsverket är därför inte optimalt för biogasproduktion, utan istället prioriterar vi att kunna nyttja så mycket som möjligt av slammets innehåll i form av näringsämnen genom spridning på åkermark.

  Tack för att du kontaktade oss och ha en fortsatt fin dag!

  Jesper
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.