Mäta pH-värdet hemma

Jag har mätt pH-värdet på mitt vatten och fick det då till ett pH-värde på 4. Vad beror detta på? På hemsidan stod det att pH-värdet är 8,1-8,2.
Bosse

Kommentarer

 • Hej

  Dricksvattnet som levereras i våra ledningar har pH 8,1-8,2 och mäts regelbundet på opartiska laboratorium. De test som finns för hemmabruk är inte lika säkra och är ofta missvisande.
  pH ändras inte i någon större utsträckning och det är omöjligt att pH skulle ligga på 4 i vårt ledningsnät.
  Det finns många felkällor vid provtagning och analys av pH.

  Vi lägger även upp analysrapporter på vår hemsida som du kan kolla på här.​​​

  Med vänlig hälsning,
  Alva
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.