LTA-station

Hej!

Vad är en s.k. LTA-station?

Med vänliga hälsningar
Kurt

Kommentarer

  • Hej Kurt,

    När en spillvattenledning är trycksatt behövs det en pump som pumpar ut spillvattnet från en fastighet till spillvattenledningen. En LTA-station är just en sådan pump. Pumpen ingår i VA-anläggningen i de fall där vi har byggt med tryckspillsledningar.

    Med vänliga hälsningar

    Karin
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.