Vad är "Lägenhetsavgift"?

Hej,

Vad menas med "Lägenhetsavgift"?
Johanna

Kommentarer

 • Hej Johanna!

  Lägenhetsavgiften finns för att fasta avgifter ska fördelas så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter och användare.

  Avgiften är ett mått på nyttan fastigheten har av tillgång till vatten och avlopp. Alla villor som har tillgång till kommunalt vatten och avlopp betalar en lägenhetsavgift oavsett storleken på villan.

  För ett hyreshus med exempelvis sju lägenheter betalar man sju lägenhetsavgifter. För andra fastigheter, som exempelvis kontorslokaler, restauranger, mindre verkstäder och butiker beräknas varje påbörjad 150 m² lokalyta som en lägenhet.

  Hälsningar

  Karin
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.