Vad avser min grundavgift?

Grundavgiften finansierar kostnader för: Information om avfallshantering till abonnenter, kundservice och fakturering. Återvinningscentraler i våra kommuner och Återvinningsfärjan i skärgården.
Insamling och hantering av farligt avfall. Vi ansvarar även för Planering för den framtida avfallshanteringen och genomförande av renhållningsordning dvs. kommunens avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter.
Alva

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.