Pris vatten

Hej
Jag har en fråga, hur kommer det sig att vattnet i Åkersberga är så hutlöst dyrt??
37kr/kbm! På väg till 38kr/kbm.
Ni har nu på två år höjt priset från redan höga 27kr/kbm till 37kr/kbm.
Jämför man med Ekerö, där ni också sköter om VA så kostar vattnet där dryga 20kr/kbm...
Varför denna skillnad??
//Pontus
Pontus

Kommentarer

 • Hej Pontus,

  Brukningsavgiften är framtagen för att täcka drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks av anläggningsavgiften. Det är många parametrar som avgör hur hög brukningsavgiften är i en kommun.

  Ex.Kostnader för rening av avloppsvatten i reningsverk kan skilja sig mellan kommuner beroende på behov av underhåll på reningsverket, krav på rening i tillståndet för reningsverket mm.

  Underhåll av ledningsnät och pumpstationer – Kommuner med äldre ledningsnät har ofta högre kostnad för underhåll av ledningsnät och kommuner med få anslutna per landningssträcka får också högre kostnader.

  Kostnader för inköp av vatten kan skilja i olika kommuner beroende på leverantör (Norrvatten, Stockholm vatten eller enskilda
  vattentäkter i kommunen). Olika kommuner har kommit olika långt i arbetet med förnyelse av ledningsnätet och taxan är konstruerad så att den täcker kostnaderna kommunen har.

  Kerstin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.