Har du fått ett brev att ni inte använder ert matavfallskärl?

Hej,

Du har fått brev på grund av att flera avvikelse har registrerat att ert matavfallskärl har inte ställts ut.
I vår verksamhetssystem genereras ett brev som ni har nu fått.
Vi förstår att det kan finnas flera anledning att kärlet inte är utställt:
- varit på semester
- bara ställas ut varannan gång
- lite matavfall
- kompostera själv
- ni som har var 4:e veckas hämtning på restavfall kanske inte vet om att ert matavfall hämtas varannan vecka

Innan brev 2 skickas ut (hemtag av kärlet) kommer vi kolla igenom hela historik av tjänsten så vi inte tar hem kärl som har använts, bara de som inte har använts under flera månader.

Ställ gärna ut ert kärl även om det bara är få påsar i matavfallskärlet.

Om ni kompostera kan ni söka om ett godkänt kompostintyg från Miljö- och hälsoskyddsnämnden på Österåker kommun och då kan vi ta hem ert kärl men ni behållare ert sorterat abonnemang.

Malin
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.