Har du fått brev om Gångavståndsavgift vid hämtning av avfall?

Har du som kund i Österåker & Vaxholms nyligen fått brev från oss gällande Gångavståndsavgift och har frågor angående brevet?
Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna. Har du en fråga som inte finns med nedan så går det bra att kontakta oss på mail eller per telefon.

Varför får vi nya kostnader nu? 
Taxan är inte ny utan den har felaktigt inte tagits ut tidigare. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige i båda kommunerna och den här typen av tillägg är vanlig i många kommuner.

När genomfördes inmätningen av gångavstånden?
Uppmätning av gångavstånd genomfördes under hösten 2020. Det var barmark och utan hinder i vägen.

Hur mäts gångavståndet?
Sopbilen kör alltid så nära som möjligt. I gångavstånd räknas antal meter mellan mitten av angöringsplats för renhållningsfordonet till mitten av kärlen i soprummet eller uppställningsplatsen.

Från när gäller avgiften? 
Den nya uppmätningen gäller från den 1 januari 2021. Inget retroaktivt från föregående år kommer att faktureras för er som inte haft gångavstånd tidigare.

Vad kan vi göra för att slippa bli fakturerade för gångavstånd?
Det är alltid de rådande förhållande på platsen som avgör om vilka lösningar som kan fungera. Kontakta oss på kundservice om ni funderar på att göra en förändring.
Exempel på lösning:
  • Kärlskåp vid gatan (om rådighet av marken finns)
  • Dra ut kärlen på hämtdagen (då blir det här den nya permanenta platsen.)
Alva Kundservice VA Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.