Gräva, schakta, allmänna villkor och bestämmelser

Schaktning eller andra markarbeten i anslutning till eller inom ledningsområde eller anläggningar tillhörande Roslagsvatten skall ske med iakttagande våra bestämmelser, kontakta oss när du planerar att utföra markarbeten som kan påverka våra ledningar.

Innan arbeten påbörjas i ett område där ledningar kan finnas inom eller i anslutning till området ska en ledningsförfrågan göras. Denna görs via www.ledningskollen.se

Om det visar sig att allmänna VA-ledningar finns inom området behövs medgivande från Roslagsvatten för att arbete ska kunna påbörjas. En sådan ansökan skall göras av den som avser utföra arbetet och ska ha beviljats innan arbetet påbörjas.
Erik Kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.