För dig som bytt storlek på sopkärlet i Ekerö

Då intresset för att byta kärlstorlek är väldigt stort kan det komma att ta tid innan din beställning blir utförd.

Om du gått ner i kärlstorlek kommer du dock betala den nya taxan från och med 2020-01-01 oavsett när ditt nya kärl levereras.

Om du valt en större kärlstorlek kommer taxan börja gälla först när ditt kärl levererats.


Med vänlig hälsning


Malin Kundservice Avfall Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.