Dagvattenavgift

Hej!

Varför betalar jag dagvattenavgift?

Hälsningar
Erik

Kommentarer

 • Hej Erik,

  Dagvattenavgiften ska täcka drift och underhållskostnader för ledningsnätet.

  Det finns två avgifter för dagvatten. "Dagvatten Fastighet" och "Dagvatten Gata".
  "Dagvatten Fastighet" betalar fastigheter oavsett om de är anslutna till Roslagsvattens ledningsnät eller inte. Ibland kan även fastighetens dagvatten ledas till anordnade diken.

  "Dagvatten Gata" är en avgift för fastigheter som finns i ett område där det finns ett dagvattensystem, även om din fastighet inte är ansluten till ledningsnätet. Ligger din fastighet i ett område där det saknas dagvattensystem har du ingen extra avgift.

  Hälsningar

  Karin
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.