Sophämtning på en helgdag/röd dag?

Sophämtning sker alltid måndag - fredag oavsett om det infaller på en helgdag/röd dag, tex julafton & nyårsafton.

Chauffören har på sig att tömma kärlen mellan kl 06-22 på tömningsdagen, så för att säkerställa att du får tömt ställ gärna ut kärlen kvällen innan.

Malin
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.