Återbrukscontainer i Vaxholm?

Hej. På många återvinningsstationer finns det en återbrukscontainer där man kan ställa sådant som inte är trasigt utan kan användas men för ägaren överblivet.

Saknar en sådan i Vaxholm. Vore önskvärt.
Esbjörn

Kommentarer

  • Hej,

    Återvinningscentralen i Vaxholm är i dagsläget mycket begränsad till ytan vilket gör att vi måste prioritera vilka avfallsfraktioner vi ska hantera. Anläggningen är i behov av en upprustning och vi håller på att se över möjligheterna till en ombyggnation.

    Återbruk som du refererar till är vanligt förekommande i dag och ett bra sätt att minska på avfallsmängderna på. I planeringen för en förbättrad återvinningscentral avser vi att om möjligt skapa förutsättningar för ett återbruk.

    Med vänlig hälsning

    Malin
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.