Ändrad hämtningsdag för avfall i Vaxholm

Hej!
Vi är fast boende på Tynningö.
Ni har skickat brev om ändrade tömningsrutiner.
Idag har vi hämtning på måndagar. Många här är sommarboende och kommer bara under helgerna. Det innebär att det uppkommer mer sopor under helgen och de har sedan inte uppsikt under veckan och många gånger inte någon kompost.
Det finns en stor risk att skadedjur kommer att riva ut sopor som ingen ser till och att det blir illaluktande sopor som står stilla utan uppsikt.
Så vad är anledningen till att hämtningsdagen ändras?
Vänliga hälsningar
Anna


Hej Anna,

Tack för att du har hört av dig till oss med dina synpunkter.
Vi värdesätter återkoppling som ger oss möjligheten att utveckla vår verksamhet ytterligare.

Vi har informerat alla abonnenter som är berörda av omläggningen. Denna omläggning berör ca 30 % av alla abonnenter i Vaxholms Stad. Totalt hämtar vi avfall hos ca 5000 abonnenter. Dessvärre är det svårt att tillgodose allas önskemål. I Vaxholms Stad finns det både fastboende och feriebonde. Vilken dag som avfallet hämtas i veckan, ska inte spela någon roll då det är samma tömningsintervall.

Anledningen till att vi tillsammans med vår entreprenör valde att byta dag, är för att ge en effektiv tömning av avfallet i hela Vaxholms Stad. Det är en stor omläggning av både kapacitet och dagar.
Vår entreprenör kommer nu att kunna jobba mer effektivt.
De områden som har berörts av den nya omläggningen är:
Resarö
Rindö
Skarpö
Bogesund
Tynningö
Vaxön

Tack för att du har tagit dig tiden att höra av dig till oss.

Med vänlig hälsning
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.